Rett å venta til neste val

Vedtaket om å ikkje gå inn i nokon skuledebatt på denne sida av valet, vekkjer glede ved småskulane.