Oppslagstavlen

Demensforeningen har møte onsdag. Foredraget «Hvilke tilbud til yngre demente?» Musikk ved Tronesensemblet, bevertning og åresalg.