Omkamp om Audamotland

Underskrifter fra KrF, Høyre og Frp fører til ny behandling av den planlagte veien over «ett av Jærens viktigste kultur— minner».