Frykter utsettelse av ferjer

Jakob Eng i Gass Senteret frykter at manglende bevilgninger fører til at Vegdirektoratet ikke vil starte på pilotprosjektet med gassferje over Boknafjorden.