Stoppet votering om ansattes rettigheter

Da RV ville ha garantier for ansattes lønn og pensjoner i forbindelse med konkurranse— utsetting, nektet det politiske flertallet å behandle forslaget.