Ansatte får lite tillit

Ansatte i Time kommune har opplevd manglende tillit fra politikerne, går det fram av en konsulentrapport.