Høyesterett reduserte narkostraff

Høyesterett satte en narkotikastraff ned fra 17 til 10 måneders fengsel fordi stoffet ikke var ment for videresalg.