Postkort mot rus

— For å få innpass hos de unge i rusmiljøet, er hemmeligheten å bruke ungdommer som rådgivere og nøkkelpersoner.