Renhold og avfall kan bli privatisert

Sandnes kommune vil konkurranseutsette skolerenholdet og renovasjonen. Rådmannen mener kommunen da sparer 380.000 kroner neste år.