Takk for tålmodigheten

Kjære leser. Endelig er streiken blant journalistene over, og vikan samle kreftene om å lage en god avis.