Universitets- området kan ikke romme nytt sykehus

Universitetsområdet på Ullandhaug er ikke stort nok til å få plass til et helt nytt sentralsykehus for Rogaland.