Kan stramme inn skolefri

Langvarig feriefravær utenom de ordinære feriene blant elevene eret problem i skolene. Opplæringsavdelingen skal skaffe seg oversiktover hvor utbredt dette er.