Hytteeiere angir hyttenaboer

Strandsoneaksjonen i Sandnes fører til at hytteeiere angirhverandre for å få beholde sine brygger og naust.