Lokale musikere hedres

Juryen for Sandnes Sparebanks musikkpris har bestemt seg for å dele utmerkelsen for 2001 mellom Kristine Skjæveland, sopran, og Kristin Skår Sørensen, valthorn.