Låner politisk øre til ungdommer

Ved neste kommunevalg skal to av representantene i bydelsutvalgenevære fra niende klasse. Charles Wadsworth (KrF) tror det kan skapestørre politisk interesse blant de unge.