- To barnehager i året

— Hvis staten kommer inn så sterkt i finansieringen som Laila Dåvøy sier, må vi må bygge to nye barnehager i Sandnes i året. Det sier Sverre Hetland (KrF), leder i utvalg for opplæring og barnehager. Aftenbladet skrev lørdag om at barne- og familieminister Laila Dåvøy vil følge en opptrappingsplan slik at staten innen utgangen av 2005 skal påta seg 80 prosent av driftsutgiftene i barnehagene. Resten blir foreldrebetaling.