Kraftsamling for sikkerhetsdirektorat

Stavangerregionen forener sine krefter for å få et nytt direktorat eller tilsyns— myndighet innen sikkerhet og beredskap lagt til distriktet.