Vil håndplukke flyktninger

Sola kommune trenger folk innen pleie— og omsorg. Derfor vil de håndplukke flyktninger fra asylmottaket. - Flere kommuner bør gjøre det samme, mener UDI.