Ap vil styrkja stadion

Gjesdal Ap er sterkt imot rådmannen sitt forslag til sentrumsplan for Ålgård.