Stor pinsetrafikk

Utfarten fredag ettermiddag skapte store køer både på E-39 sørover fra Stavanger og Sandnes, og på de mest trafikkerte ferjesambandene.