Bergen jobber videre for å bli storhavn i vest

Havnedirektør Morten Meibom i Bergen og Omland havnevesen holder fast på et løp med Bergen som regional storhavn.