Naboprotestene tapte for Kvinnebo

Formannskapet i Stavanger opprettholdt i går enstemmig vedtaket fra helse— og sosialstyret om å åpne et botilbud for sterkt rusbelastede kvinner i Stokkaveien 33 på Kampen.