Ikke penger til planfritt

Planovergangen på Fv 14 til Bjørnemo er livsfarlig. Jernbaneverket vil samarbeide, men veivesenet har ikke råd.