Sykehuset girer ned med 35 prosent

Denne og neste uke vil aktiviteten ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) være på et lavnivå. Cirka 10 sengeposter er nå sommerstengt.