Skeptisk til Dale- utbygging

— Vi bør ikke bygge ut Dale før vi har fjordkryssingen i orden, mener kommuneplanpolitikerne.