Lite penger til storbyungdom

Stavanger får 680.000 kroner i storbytilskudd til ungdomstiltak i år. Fritidssjef Reidun Vevle er litt skuffet, men tror på mer neste år.