Korleis skal Suldal få tak i kunstnarar?

Kunstnarar krev ikkje først og fremst atelier og store stipend for å komma til Suldal. Dei krev respekt og påverkingskraft.