Kloakken rett i elva

Da strømmen gikk over hele sørfylket fredag, sviktet også reserveaggregatet ved Bore renseanlegg. I anslagsvis en halv time gikk hele Klepp-kloakken rett i Figgjoelva.