Mange gjeldsslavar på Jæren

— Det er oftast ved endring i livssituasjon at dei økonomiske problema hopar seg opp. Økonomiske problem på grunn av sløsing, ser me lite av, seier økonomisk rådgjevar i Hå, Livar Nord-Varhaug.