3,8 mill inn til bedre kreftstråling

Bare 800.000 kroner mangler før «Sykehuset i våre hender» kan avslutte nok en innsamlingsaksjon.