Muslimsk fremmarsj

Muslimske menigheter er det nest største trossamfunnet i Rogaland etter statskirken, og vokser i antall for hvert år.