Nytt budsjett på sparebluss

Politimester Olav Sønderland og hans stab må trolig spinke og sparepå kronene også neste år.