Nesten luktfri kompostfabrikk

På Hogstad blandes sydrer med sagflis. I Flekkefjord gjør aviser samme nytten.