Kommentar: Parker avgiftsforslag

Eiendomsretten er fortsatt en grunnleggende samfunns— pilar. Ogsåpå en parkeringsplass.