Flere doer med reklame

Stavangers innbyggere kan til høsten vente seg flere toaletter i sentrum, 60 nye busskur og mer reklame også i bydelene.