- Spar oss for seks etasjer

80 beboere har skrevet under på en protest mot de planlagteblokkene på seks etasjer i Tastagata 36-40.