Strid om avliving av schæfer

Høgsteretts kjæremåls-utval har avgjort at ein schæfer på Ålgårdskal avlivast. Har dette alt skjedd, eller er ein påstått ny hundden samme gamle?