Uten telefon i dagevis

Bjørn Stangebye er hjertesyk og bærer trygghetsalarm koblet til telefonen. Den virker ikke, da telefonen har vært død i flere dager.