Ryfast best via Hundvåg

Ryfast via Hundvåg kan åpne for bedre kollektivtilbud i Stavanger, blant annet en ringtrasé som knytter byen sammen.