Avblåser salmonella-alarm

Veterinærmyndighetene har foreløpig frikjent en storfebesetning i Sandnes for salmonella-smitte.