Sp tok oppgjør med Frp i Time

Senterpartiet i Time brukte økonomiplan-debatten til et oppgjør med Fremskrittspartiets kuttforslag i økonomiplanen.