Full gjennomgang av skjenkereglene

Hvem skal få lov å skjenke øl, vin og brennevin og hvilke skjenketider skal Sandnes ha? Og hva med alkoholservering i kjøpesentrene?