Snart avgjerd om saudautbygging

Tysdag 23. april vil Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) legga fram si innstilling om saudautbygginga.