Aftenblad-utbygging opp i politisk utvalg

Fylkesrådmannen er så pass kritisk til Aftenbladets planer omutbygging i ABC-kvartalet at betenkningen må behandles politisk.