Ungdommen kan få egen sentrumskafé

I Langgata har kommunen funnet et ledig lokale som kan egne seg som treffsted for ungdom.