Sommer-åpent til Byrkjedal

Statens vegkontor Rogaland opplyser at de vil sommeråpne Rv. 503 mellom Byrkjedal og Veen.