Sent ute med skatten

Elektronisk levering av selvangivelsen har ikke fjernet køene ved likningskontoret siste kvelden.