Fortsatt kamp mot Hells Angels

Organisert kriminalitet står også neste år øverst på politimester Kjell Eides timeplan. På tross av få resultater. Politimesteren i Rogaland politidistrikt har i flere år gått i bresjen mot det kriminelle motorsykkelmiljøet og annen organisert kriminalitet i distriktet. Og på tross av at satsingen ikke har ført til dommer av særlig størrelse, har han ingen planer om å gi opp.