Få søknader om støyskjerming

Søkte du om støtte til støyskjerming før fristen gikk ut 16. mars? Da har vi gode nyheter til deg.