Mobiltelefon skaper språkrøre

Norsklærerne ved Lye ungdomsskule mener at tekstmeldingeneødelegger elevenes skriveferdigheter. Det vil rektor gjøre noe med.